Rechtsgebieden

U kunt bij mij terecht voor advies op het gebied van privaatrecht en bestuursrecht.

Privaatrecht

Privaatrecht is het recht dat geldt tussen personen en bedrijven. Onder privaatrecht valt onder meer goederenrecht, aansprakelijkheid, burenrecht, huurrecht en consumentenrecht. Daarmee kan ik u helpen. Voor rechtsvragen over arbeid, huwelijk en familie benadert u een advocaat.

Bestuursrecht

Wanneer u problemen heeft met het optreden van de overheid kan ik u met advies en concrete acties ondersteunen. Meestal maakt u bij de overheid de meeste kans wanneer u in gesprek gaat voordat een officieel besluit genomen wordt. U kunt bijvoorbeeld een gesprek aanvragen, of een zienswijze indienen. Maar ook bezwaar maken tegen besluiten  of tegen een bekeuring kan ik voor u in de juiste juridische vorm doen.

Second opinion

U kunt mij ook inschakelen voor een second opinion, bijvoorbeeld om de schadeafhandeling door de verzekering tegen het licht te houden, of wanneer u meer wilt weten over rechtsgevolgen van een voorgenomen handeling.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail